dinsdag, 01 september 2015

Bedankt

De laatste nieuwsbrief van de Vlinderboom was een feit. De school gaat vanaf volgende week donderdag 12 uur echt op slot. 
Behalve leuke festiviteiten en veel aandacht voor de kinderen komende week, willen wij op de laatste donderdag (9 juli) alle ouders ook nog bedanken voor hun vertrouwen en inzet van de afgelopen jaren op onze school. Wij verwachten jullie om 11 uur zodat jullie kunnen genieten van het uitzwaaien van de kinderen en een persoonlijk bedankje van het team kunnen ontvangen.Samenwerking met
Natuur en Milieu Platvorm Ermelo

Onze school heeft de afgelopen 2 jaar samengewerkt met het NMP Ermelo. Centraal in de samenwerking stond de pijler: Duurzaamheid! In samenwerking met het NMP is het natuurlijk Daltononderwijs voor groep 1 t/m 8 geïntegreerd op een manier die aansluit en aanspreekt bij de kinderen. 

Inmiddels is de laatste heidewandeling geweest. Het zijn 2 mooie jaren geweest, waarin we hebben genoten van de wandelingen en de schoolbezoeken die er zijn geweest. Wij willen de NMP hiervoor ook hartelijk danken!

Als u klikt op het logo hieronder van Stichting Natuur- & MilieuPlatform Ermelo dan kunt u op hun site lezen wat de NMP doet en wat we samen hebben gedaan!

Schoolgegevens

Daltonschool De Vlinderboom
Cronjéstraat 46
3851 ZS Ermelo
Telefoon: 0341-554232
Email: info@daltonschooldevlinderboom.nl
Locatieleider: Minou Stevens

Welkom en Tot ziens!

Het team en de leerlingen van Daltonschool De Vlinderboom heten u van harte welkom op onze site. 

Met pijn in ons hart hebben wij moeten constateren dat, na diverse inspanningen, het niet is gelukt de Vlinderboom als zelfstandige school of dislocatie te behouden. De ontwikkeling van het leerlingaantal is dusdanig dat wij het verder niet verantwoord vinden voor leerlingen, teamleden en de financiën om de school open te houden.
Ondanks de goede resultaten, inspectierapporten en een goede beoordeling door de Daltoncommissie, is de instroom van de leerlingen achtergebleven bij de verwachtingen en het naar onze mening huidige perspectief. De school wordt daarom per 1 augustus 2015 gesloten.

Het team doet er alles aan om de kinderen kwalitatief goed onderwijs te blijven geven dit schooljaar. De sluiting van de school is ook op zorgvuldige wijze met de leerlingen en hun ouders besproken en er is aandacht voor ieders persoonlijk welbevinden. Ook wordt er op gepaste wijze een afscheid geregeld van de school en van elkaar aan het einde van het schooljaar.

Inmiddels hebben al veel ouders een nieuwe school voor hun kind gekozen, waarbij ook in ruime mate gekozen is voor de andere 2 openbare scholen in Ermelo, OBS De Arendshorst en De Cantharel. Graag nodigen wij u uit om de website en de scholen een bezoekje te brengen.

OBS De Arendshorst
Zwaluwstraat 1 - 3853 CA Ermelo
Tel: 0341-551478
Locatieleider: Minou Stevens
www.obsarendshorst.nl

De Cantharel
Amaniet 5 - 3853 ZX Ermelo
Tel: 0341-553855
Locatieleider: Helma Schmidt
www.decantharel.nl

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen:
Minou Stevens, locatieleider
Marieke Hoekstra, meerscholendirecteur

Om niet te vergeten...

9 juli    Om 12 uur Sluiting school

Let the sun shine!


KLEUR

is de nieuwsbrief van Stichting Proo voor ouders/verzorgers van onze leerlingen. Als u op onderstaande afbeelding klikt kunt u 
Kleur 3 volledig inzien.Vlinderboom nieuws

Het belang van lezen! 
Goed kunnen lezen is de basis voor al het leren, voor de ontwikkeling van leerlingen, hun schoolloopbaan en hun zelfvertrouwen. Op De Vlinderboom besteden we daarom veel aandacht aan het leesonderwijs. Om u als ouder/verzorger te helpen bij het op een plezierige manier ondersteunen bij het leren lezen van uw kind kunt u gebruik maken van onderstaande link. Hiermee opent u een boekje waarmee u uw kind in het leesonderwijs kunt ondersteunen. 

Copyright 2010 Daltonschool de Vlinderboom